Testy

Przygotowaliśmy test 19 dla uczniów z Projektu. Zadania w teście 19 dotyczą zagadnień optyki falowej. Test zostanie udostępniony użytkownikom 16 marca 2013 roku o godz. 0.05 i będzie ważny do dnia 31 marca do godz. 23.55. Test zawiera 7 zadań. Każdy użytkownik będzie mógł go uruchomić 10 razy.

Kod dostępu do testu 19: 86614-FEAB6-9F2A6.

Przygotowaliśmy test 20 dla uczniów z Projektu. Zadania w teście 20 dotyczą zagadnień z fizyki jądrowej. Test zostanie udostępniony użytkownikom 1 kwietnia 2013 roku o godz. 0.05 i będzie ważny do dnia 15 kwietnia do godz. 23.55. Test zawiera 7 zadań. Każdy użytkownik będzie mógł go uruchomić 10 razy.

Kod dostępu do testu 20: ABFD5-F1F91-2CE72.

Pole „Klucz testu” staje się aktywne po zaznaczeniu widocznej nad nim opcji „Zapisany”. Po wpisaniu lub skopiowaniu klucza należy kliknąć przycisk „Rozpocznij”.