Wybieram eFizykę

Od maja 2010 ZamKor realizuje projekt „Wybieram eFizykę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu opracowaliśmy 18 rozdziałów, które rozszerzają treści zawarte w „Multimedialnym kursie fizyki ZamKoru”.

Od marca 2012r. przygotowujemy dla uczniów biorących udział w projekcie testy sprawdzające. Celem tych testów jest powtórka przerobionego materiału. Wyniki wszystkich testów będą dostępne dla nauczyciela prowadzącego. Kody do testów będziemy zamieszczać na naszym blogu w zakładce „Testy”.

Aby otworzyć test, należy otworzyć  moduł Zbiór zadań z fizyki oraz wpisać w pole „Klucz testu” wygenerowany przez nas kod. Pole „Klucz testu” staje się aktywne po zaznaczeniu widocznej nad nim opcji „Zapisany”. Po wpisaniu klucza należy kliknąć przycisk „Rozpocznij”.