Wybieram eFizykę

Multimedialny, interaktywny kurs z fizyki zawiera dodatkowy materiał na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Znajdują się w nim tematy, których nie ma w nowej podstawie programowej, natomiast były we wcześniej obowiązującym programie nauczania fizyki. Kurs powstał w ramach projektu Wybieram eFizykęprogram blended learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie fizyki i był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego. Instytucją Pośredniczącą projektu i sprawującą nad nim bezpośredni nadzór było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kurs zawiera 18 działów stanowiących rozszerzenie lub uzupełnienie materiału zawartego w Multimedialnym kursie fizyki ZamKoru. Są to:

Szczegolna_teoria_wzglednosci

 

 

1. Transformacje Galileusza a postulat Einsteina
2. Relatywistyczne składanie prędkości. Ograniczenie związków przyczynowych
3. Czas w różnych układach odniesienia
4. Pęd i druga zasada dynamiki w mechanice relatywistycznej
5. Energia w fizyce relatywistycznej

fizyczne_podstawy_mikroelektroniki_i_telekomunikacji_blue

 

 

1. Modele przewodnictwa: przewodniki, izolatory i półprzewodniki
2. Podstawy elektroniki półprzewodnikowej
3. Fizyczne podstawy telekomunikacji
4. Nadprzewodnictwo

oddziaływania_elektromagnetyczne_blue

 

 

1. Mikroskopowe oddziaływania elektromagnetyczne i ich efekty makroskopowe

Indukcja_elektromagnetyczna_blue

 

 

1. Obwody prądu przemiennego (RL, LC)
2. Obwody prądu przemiennego (R LC)
3. Elektryczne obwody drgające
4. Fale elektromagnetyczne

1. Mikroskopowe oddziaływania elektromagnetyczne i ich efekty makroskopowe
hydrostatyka_blue

 

 

1. Wyznaczanie gęstości ciał na podstawie prawa Archimedesa

drgania_blue

 

 

1. Właściwości sprężyste ciał stałych

akustyka_blue

 

 

1. Fala akustyczna
2. Poziom natężenia dźwięku
3. Źródła dźwięku. Powstawanie dźwięku w instrumentach muzycznych
4. Zjawisko Dopplera

termodynamika_blue

 

 

1. Przemiany odwracalne i nieodwracalne
2. Rozszerzalność termiczna ciał

elektrostatyka_blue

 

 

1. Dielektryk w polu elektrostatycznym
2. Łączenie kondensatorów

prad_staly_blue

 

 

1. Łączenie źródeł sił elektromotorycznych

magnetyzm_blue

 

 

1. Prawo Ampere’a
2. Moment magnetyczny

optyka_geometryczna_blue

 

 

1. Przyrządy optyczne

 

 

1. Jedność mikro- i makroświata

fizyka_a_filozofia_blue

 

 

1. Starożytna filozofia przyrody a fizyka współczesna
2. Metody poznania świata
3. Przyczynowość w fizyce i filozofii

przeglad_poznanych_modeli_blue

 

 

1. Modele i teorie fizyczne – przykłady
2. Fizyka klasyczna a fizyka kwantowa
3. Modele budowy materii

narzedzia_wspolczesnej_fizyki_i_astronomii_blue

 

 

1. Teleskopy optyczne i radioteleskopy
2. Narzędzia współczesnej fizyki

osiagniecia_naukowe_minionego_wieku_blue

 

 

1. Osiągnięcia naukowe minionego wieku

astronomia_blue
 

 

1. Jak astronomowie badają Wszechświat?