Fizyka w przyrodzie – multimedialny kurs ZamKoru

Materiał zawarty w poszczególnych lekcjach jest zestawieniem tematów z pogranicza różnych dziedzin: fizyki, geografii, meteorologii oraz geologii. Adresatami kursu są głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele fizyki, geografii oraz przyrody, a także pasjonaci zainteresowani takimi zjawiskami jak:

zorza, tęcza, halo, burze, opady atmosferyczne, chmury, wiatry, gejzery.

Kurs nadaje się do wykorzystania w klasie jako uzupełnienie lekcji przyrody prowadzonej przez nauczyciela metodą wykładową albo jako źródło wiedzy i inspiracji dla tych uczniów, którzy pracują nad tematami metodą projektową. Więcej na temat nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej znajdziesz w naszym serwisie.

Z kursu Fizyka w przyrodzie dowiesz się między innymi:

zorza

 

 

- jak zbudowana jest atmosfera i magnetosfera Ziemi
- jaki jest mechanizm powstawania zorzy polarnej
- jakie barwy zorzy obserwuje się najczęściej
- gdzie i kiedy można obserwować zorzę
- czy zorzę można usłyszeć

chmury

 

 

- jakie są rodzaje chmur
- jak powstają chmury
- jaką rolę odgrywają chmury

opady

 

 

- jak powstaje deszcz
- jak powstaje śnieg
- jaką strukturę ma kryształek lodu

burze

 

 

- jakie są rodzaje wyładowań atmosferycznych
- jak powstają piorun i grzmot
- jak formują się chmury burzowe

tecza

 

 

- jakie warunki muszą być spełnione, aby powstała tęcza
- jak wygląda model geometryczny Kartezjusza tłumaczący powstawanie tęczy
- jakie są charakterystyczne cechy tęczy

halo

 

 

- jakie są rodzaje najczęściej spotykanych zjawisk halo
- jakie są cechy charakterystyczne halo
- jak wygląda mechanizm powstawania halo

wiatry

 

 

- czym jest wiatr i dlaczego wieje
- w jaki sposób wyznaczamy szybkość i kierunek wiatru
- jaki jest wpływ efektu Coriolisa na kierunek wiatru
- jaki jest mechanizm powstawania bryzy (dziennej i nocnej) oraz wiatru halnego

gejzery

 

 

- jakie są warunki konieczne do powstania gejzera
- jak wygląda mechanizm erupcji gejzera
- jakie są rodzaje gejzerów