Video instrukcja

Moduł „Statystyki” pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji o korzystaniu z zasobów udostępnionych w ramach Platformy. Moduł umożliwia zarządzanie dostępem do swoich lub cudzych statystyk oraz do generowania raportów indywidualnych lub zestawień statystycznych.
wstęp

Aby lepiej zrozumieć ideę udostępniania swoich statystyk, posłużyliśmy się analogią szkolną. Osobę udostępniającą swoje statystyki innym nazwaliśmy uczniem.
widok uczniowie

Osobę, która uzyskuje dostęp do cudzych statystyk – nauczycielem.
widok nauczyciele

Wybranie widoku „Statystyki” pozwala na przeglądanie informacji o korzystaniu przez uczniów z Platformy oraz dostępnych na niej modułów. Widok umożliwia przeglądanie statystyk indywidualnych oraz tworzenie zbiorczych zestawień statystycznych dla wcześniej zdefiniowanych połączeń.
widok statystyki