Logowanie

Jeśli logujesz się pierwszy raz, zaraz po utworzeniu konta, kliknij w podany w informacji o poprawnej aktywacji konta link do Platformy (rys. 1) lub samodzielnie wpisz w wyszukiwarce adres: http://platforma.edu.pl/lms.


Rys. 1. Informacja o poprawnej aktywacji konta.

Pojawi się wówczas formularz logowania (rys. 2), w którym musisz wypełnić dwa pola: „E-mail” (a) oraz „Hasło” (b). Informacje te wprowadziłeś podczas tworzenia nowego konta na Platformie. Kliknij przycisk „Zaloguj”.


Rys. 2. Formularz logowania.

Po chwili uzyskasz dostęp do Platformy Edukacyjnej (rys. 3). Gdy chcesz zakończyć korzystanie z Platformy, kliknij na ikonkę „Wyloguj”. Poprawne zamykanie Platformy umożliwi Ci zachowanie historii oraz statystyk Twojego konta.


Rys. 3. Widok pulpitu Platformy.