Aktywacja licencji

Zaloguj się na Platformę Edukacyjną, a następnie kliknij na kurs, który chcesz aktywować. Pojawi się wówczas okienko (rys. 1), w którym należy wpisać kod aktywacyjny przesłany w wiadomości e-mail (rys. 1).


Rys. 1. Okienko aktywowania kursu.

Kliknij przycisk „Aktywuj” (rys. 1). Kurs zostanie automatycznie zamknięty. Po ponownym uruchomieniu kursu powinieneś mieć pełny dostęp do materiałów.