Kategoria ‘Wskazówki’

Praktyczne zastosowanie Internetowego zbioru zadań z fizyki ZamKoru

bez komentarza

Internetowy zbiór zadań z fizyki ZamKoru rozszerza nauczycielskie możliwości powtarzania materiału, sprawdzania wiedzy uczniów oraz kształtowania nawyku świadomej nauki we własnym zakresie. Zbiór posiada dwa tryby pracy: tryb nauki oraz tryb testu.

Ćwiczymy samokształcenie
Internetowy zbiór zadań… pozwala wypracowywać u uczniów nawyk samokształcenia. We współczesnym świecie ta umiejętność staje się niezbędna. Samokształcenie jest możliwe tylko pod warunkiem uprzedniego przyswojenia sobie szeregu umiejętności m.in.: systematycznej pracy intelektualnej, umiejętnego posługiwania się różnymi metodami i narzędziami pracy, umiejętności odnajdywania informacji czy krytycyzmu. Internetowy zbiór zadań… może stać się dla uczniów jednym z narzędzi wprowadzających do samokształcenia. Uczniowie mogą samodzielnie ćwiczyć rozwiązywanie zadań, a następnie sprawdzić się, generując dla siebie testy sprawdzające. Uczeń może samodzielnie kontrolować swoje wyniki, ale może również udostępnić je nauczycielowi, wówczas stworzony przez ucznia szablon będzie widoczny w nauczycielskich statystykach. To sprawia, że praca w Internetowym zbiorze zadań… jest bezstresowa.

Sprawdzamy wiedzę
Internetowy zbiór zadań… może być narzędziem sprawdzającym wiedzę, służącym nauczycielowi. Wiedzę można sprawdzić w klasie (każdemu uczniowi potrzebny jest wówczas dostęp do urządzenia podłączonego do sieci) albo w ramach zadania domowego, na przykład przed lekcją powtórzeniową. Aby przygotować taki test, należy wybrać zakres tematów, poziom trudności, a także ograniczyć czas rozwiązywania zadań lub wskazać ich liczbę. Wygenerowany test da się zapisać jako szablon z przypisanym mu kodem. Kod testu należy udostępnić wybranych uczniom, którzy dzięki niemu uruchomią stworzony przez nauczyciela test. Uruchomienie takiego testu jest możliwe tylko w wybranym przez autora czasie i określoną przez niego ilość razy. Nie ma przeszkód, żeby wyniki testu monitorować w module Statystyki.

Powtarzamy materiał
Do powtórzeń najlepiej wykorzystać tryb nauki zbioru. Na początku warto prześledzić z uczniami Samouczek, by utrwalić prawidłowy sposób rozwiązywania zadań z fizyki. Następnie można wybrać odpowiedni zakres tematów do powtórzenia, poziom trudności, określić ilość zadań lub czas ich rozwiązywania i wspólnie z uczniami rozwiązywać wyszukane zadania. W tym trybie każde zadanie posiada zakładkę Wskazówka oraz Rozwiązanie. Swój wynik można sprawdzić w formie testowej lub prześledzić pełne rozwiązanie wraz z komentarzem.

Autor: Izabela Kielar

22 lut 2013 o 11:09.

Kategorie: Wskazówki.

Pomoc dla użytkownika kursu

bez komentarza

Kilka dni temu udostępniliśmy użytkownikom Platformy system pomocy kontekstowej. Składa się on z podpowiedzi pojawiających się po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad przyciskami oraz z wyświetlanego w dodatkowym oknie pełnego opisu elementów i funkcji aplikacji. Czytaj dalej »

Autor: Administrator Platformy

16 paź 2009 o 9:37.

Kategorie: Wskazówki.

Opcja „Wyloguj”

bez komentarza

Na pulpicie Platformy pojawiła się nowa opcja:

LogOut

Klikając na nią zostajesz automatycznie wylogowany z Platformy z zachowaniem historii przeglądania lekcji oraz wszelkich statystyk. To bezpieczny sposób zakończenia pracy na Platformie.

Autor: Joanna Marszałek

15 wrz 2009 o 11:01.

Kategorie: Informacje,Wskazówki.